Βαθμολογώντας Ελαιόλαδο

Πραγματοποιείται ένα ευρύ φάσμα δοκιμών για τον προσδιορισμό των επιπέδων: υπεροξειδίου, στερολών, πολυϋδρικής φαινόλης, τοκοφερόλης, τριγλυκεριδίων καθώς και ελαϊκού οξέος. Το ελαϊκό οξύ παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του ελαιολάδου. Μάλιστα, για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο ως εξαιρετικό παρθένο, ο κανονισμός της ΕΕ ορίζει ότι το επίπεδο ελαϊκού οξέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,8%. Μια ομάδα ειδικών αξιολογεί ένα δείγμα από κάθε ελαιόλαδο ως προς το άρωμα, τη γεύση, το χρώμα και την υφή, στο δείγμα εκχωρείται μια βαθμολογία για κάθε πτυχή και τέλος μια συνολική βαθμολογία. Για να ταξινομηθεί ένα λάδι ως εξαιρετικά παρθένο, αυτή η βαθμολογία πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το μηδέν και να μην υπάρχει ελάττωμα.

ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Αυτή είναι η κορυφαία ποιότητα ελαιολάδου. Είναι παρθένο ή μη επεξεργασμένο ελαιόλαδο που πρέπει να έχει επίπεδο οξύτητας που δεν υπερβαίνει το 0,8%. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πρέπει επίσης να έχει τέλειο άρωμα, γεύση και χρώμα.

ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Αυτό είναι ένα παρθένο ελαιόλαδο που έχει επίπεδο οξύτητας όχι περισσότερο από δύο τοις εκατό, με σχεδόν τέλειο άρωμα, γεύση και χρώμα.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Αυτό είναι μείγμα από εξευγενισμένο και παρθένο ελαιόλαδο. Πρέπει να έχει επίπεδο οξύτητας όχι περισσότερο από ενάμισι τοις εκατό. Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο δεν έχει γεύση ή οσμή και προστίθεται παρθένο ελαιόλαδο για να δώσει γεύση. Τα ελαιόλαδα ποικίλλουν ως προς την ποσότητα του παρθένου ελαιολάδου που προστίθεται σε αυτά και άρα ως προς τη συγκέντρωση των γεύσεών τους.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΦΡΑΣ ΓΕΥΣΗΣ

Αυτό το ελαιόλαδο λαμβάνεται από την ανάμειξη εξευγενισμένου ελαιόλαδου με τουλάχιστον 5% Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο. Αυτό είναι για άτομα που προτιμούν ένα ουδέτερο ελαφρύ άρωμα, Ελαιόλαδο με γεύση παρόμοια με αυτή άλλων φυτικών ελαίων.

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ

Αυτό το εξευγενισμένο λάδι που εξάγεται από την πάστα που μένει στην υδραυλική πρέσα ή φυγοκεντρείται αφού το μεγαλύτερο μέρος του ελαιολάδου έχει αποσπαστεί. Το πυρηνέλαιο δεν πρέπει να έχει οξύτητα μεγαλύτερη από ενάμισι τοις εκατό. Όπως το κανονικό ελαιόλαδο, αρωματίζεται με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φέρει την ένδειξη «ελαιόλαδο».

Ας Μιλήσουμε!

Αναζητάτε έναν αξιόπιστο προμηθευτή έξτρα παρθένου ελαιολάδου;

Kreta Food Ltd

Ο κορυφαίος εξαγωγέας ελαιολάδου στην Ελλάδα.

Ψηφιακό Βήμα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο

+30 28210 33302

Email

[email protected]

Scroll to Top